play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
  • cover play_arrow

    Radio Stryn Din lokalradio

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringa fortel korleis Fjordingen AS/Radio Stryn samlar inn og brukar personopplysningar på nettstaden radiostryn.no. Vi fokuserar på å ivareta og beskytte våre kundar sitt personvern. Vi behandlar personopplysningar i samsvar med den til ein kvar tid gjeldande lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningslova, personopplysningsforskrifta og EUs personvernforordning («GDPR»).

Personopplysningar er opplysningar og vurderingar som kan knytast til deg som besøkande på denne nettsida. Denne personvernerklæringa beskriv kva slags personopplysningar vi mottar og samlar inn gjennom bruk av vår nettstad, samt hva vi gjer for å beskytte personopplysningane. Fjordingen AS (Org. nr. NO 958 988 419), ved dagleg leiar, er behandlingsansvarleg for virksomheita si behandling av personopplysningar.

Erklæringa inneheld opplysningar du har krav på når det samlast inn opplysningar frå nettstaden vår (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om korleis vi behandlar personopplysningar (personopplysningslova § 18 1. ledd). Behandling av personopplysningar på radiostryn.no. Det er frivillig for dei som besøker nettsidene å oppgi personopplysningar i forbindelse med tjenester. Behandlingsgrunnlaget er normalt samtykke fra den enkelte.

Kva opplysningar samlar vi inn og kvifor?

Informasjonskapslar (cookies) er små tekstfiler som plasserast på di datamaskin når du lastar ned ei nettside. Lagring av opplysningar og behandling av disse opplysningane er ikkje tillatt med mindre brukar både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlinga. Brukaren skal få vite om og godkjenne kva slags opplysningar som behandlast, kva formålet med behandlinga er og kven som behandlar opplysningane, jf. ekomloven § 2-7b.

Våre informasjonskapslar hjelpe oss til å:

  • Lage ei nettside som fungerar godt for deg og andre brukarar
  • Forbedre hastigheita og sikkerheita på nettsida
  • La deg dele i sosiale medier
  • Kontinuerlig forbedre nettsida for deg

Vi brukar ikkje informasjonskapslar til å lagre personleg, sensitiv eller identifiserande informasjon. Vi deler heller ikkje data med tredjepart. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det kan settast informasjonskapsler i din nettlesar – i og med at dei fleste nettlesarane er innstilt slik at dei automatisk aksepterar informasjonskapslar. Dersom du ikkje vil akseptere vår bruk av informasjonskapslar, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingane i nettlesaren. Vi gjer imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikkje fungerar optimalt.

Slik administrerar du informasjonskapslar (nettvett.no)

PubliseringsløysingaPubliseringsplattforma vi brukar, WordPress, benytter informasjonskapslar for å lagre innstillingar for brukarar som loggar seg inn i systemet. Dersom du loggar inn i WordPress setjast informasjonskapslar for å huske dine innstillingar og gjenkjenne deg neste gong du besøkjer sida. Det lagrast kun informasjon om innlogga brukarar i disse kapslane, og dei delast ikkje med tredjepartar.

Digitale skjemaSkjema vi brukar for tilbakemeldingar og anna, nyttar informasjonskapslar som inneheld data du fyller ut for å gjere brukaropplevelsen betre. Dei lagrast kun i den aktive sessjonen og dei delast ikkje med tredjepartar.

Vi samlar inn avidentifiserte opplysningar om besøkande på vår nettstad. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi brukar til å forbetre og videreutvikle nettstaden. Eksempel på kva statistikken gir svar på, er kor mange som besøker ulike sider, kor lenge besøket varer, kva nettstadar brukarane kjem frå og kva slags nettlesarar som nyttast.

Opplysningane behandlast i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert meinast at vi ikkje kan spore opplysningane vi samlar inn tilbake til den enkelte brukar. Brukaren si IP-adresse anonymiserast og behandlast på aggregert nivå, det vil seie at all data blir slått saman til ei gruppe og ikkje behandlast individuelt. Informasjon frå dette analyseverktøyet utleverast ikkje frå oss, til andre aktørar.

Når du delar innhald på sida, blir informasjonen lagt inn der og då hjå nettsamfunnet du vel å dele til. Korleis det aktuelle nettsamfunnet handterar dine data vidare, regulerast av di avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt eit innlegg lagrast imidlertid ikkje hos oss.

På nettsida kan du i enkelte tilfeller registrere opplysningar gjennom webbaserte skjema. Personopplysningar vi får inn i slike skjema blir ikkje benytta til andre formål enn å administrere registreringa.

Artiklar på denne sida kan inkludere innebygd innhold (f.eks. video, bilder, artiklar, kart osv.). Innebygd innhold frå andre nettstadar oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkande hadde besøkt nettstaden som det innebygde innholdet kjem frå.

Disse nettstadane kan samle inn opplysningar om deg, bruke informasjonskapslar eller bygge inn sporingssystem frå ein tredjepart og overvåke kva du gjer via dette innebygde innholdet. Dette omfattar også sporing av handlingane dine via det innebygde innholdet dersom du har ein konto og er logga inn på nettstaden.

Dine rettigheiter som brukar av vår nettstad

Vår behandling av personopplysningar er regulert av GDPR. Dine rettigheiter knytta til vår behandling av personopplysningar framgår blant anna av GDPR kapittel 2 til 4. Nedanfor presenterast nokre sentrale rettigheiter:

Rett til å trekke tilbake samtykkeDersom vår behandling av personopplysningar er basert på samtykke har du når som helst anledning til å trekke dette tilbake, og kreve at framtidig behandling av disse opplysningane opphøyrer til det aktuelle formålet. Samtykkene kan enkelt administrerast ved henvendelse til oss.

Rett til innsynDu har krav på å få vite kva slags personopplysningar vi har lagra om deg. Om du er registrert i våre system, har du krav på å få vite kva slags opplysningar som er registrert om deg og kva sikkerhetstiltak som føreligg ved behandling, så langt slikt innsyn ikkje vil svekke sikkerheita.

Retting og sletting av mangelfulle personopplysningarHvis vi behandlar personopplysningar om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikkje er adgang til å behandle, kan du kreve at vi skal rette eller slette dei mangelfulle opplysningane. Vi skal om mulig sørge for at feilen ikkje får betydning for deg, f.eks. ved å varsle eventuelle mottakarar av utleverte opplysningar.

Revisjon av personvernerklæringaVi vil forbeholde oss retten til når som helst å foreta endringar i denne personvernerklæringa, i den grad det er nødvendig for å rette opp feil eller for å etterleve nye juridiske eller tekniske krav. Eventuelle endringar i personvernerklæringan publiserast på vår nettside.

KlageDatatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noko du meiner er et brudd på regelverket, kan du sende inn ein skrifteleg henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.

KontaktinformasjonE-post: radiostryn(@)gmail.com

Postadresse: Myrane 7, 6783 Stryn

bypara_logo_radiostryn_vertikal

Fjordingen AS

Organisasjonsnummer: 958 988 419

Kontaktperson: Ove André Aarskog

Radio Stryn er medlem av Norsk Lokalradioforbund.
Radio Stryn arbeider etter Vær Varsom-plakatens reglar for god presseskikk.

Sida er utvikla av PARA AS for Radio Stryn

0%